Author Archives: ksieza.pl

Ewangelia Judasza

Ewangelia Judasza

Ewangelia Judasza jest potoczną nazwą apokryficznego tekstu gnostyckiego w języku koptyjskim o życiu Jezusa Chrystusa. Została odnaleziona w Egipcie około roku 1970, i ujawniona w 2004 roku.
Przez dłuższy czas nikt nie chciał kupić owej ewangelii, sądząc, że jest nic …

Smutek i radość

„Syn człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, będzie zabity a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 9,22).

Dwa przeciwstawne pojęcia: smutek i radość, porażka i zwycięstwo, śmierć i zmartwychwstanie. Tak, jakby porównać dzień z nocą, …

Top