Inicjatywy dla Życia i Rodziny Narodowy Dzień Życia

Tulipany Narodowego Dnia Życia

Jeszcze tylko do końca miesiąca można zgłaszać kandydatury do Tulipanów Narodowego Dnia Życia. 24 marca – już po raz trzeci - zostaną rozdane nagrody honorujące artystów, dziennikarzy, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za promowanie wartości rodzinnych. Termin zgłaszania kandydatur upływa 1 marca.W poprzednich latach w gronie laureatów znaleźli się m.in.:

Jeszcze tylko do końca miesiąca można zgłaszać kandydatury do Tulipanów Narodowego Dnia Życia. 24 marca – już po raz trzeci – zostaną rozdane nagrody honorujące artystów, dziennikarzy, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za promowanie wartości rodzinnych. Termin zgłaszania kandydatur upływa 1 marca.

W poprzednich latach w gronie laureatów znaleźli się m.in.: Krzysztof Ziemiec – za publiczne świadectwo o wartości życia rodzinnego, Rafał Wieczyński za film „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, Miasto Wrocław – za Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa Plus Trzy i jeszcze Więcej”.

Celem konkursu jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.
W Polsce nie brakuje inicjatyw prorodzinnych. Jednak często realizowane są w małych społecznościach i pozostają znane tylko w lokalnym środowisku. Tulipany Narodowego Dnia Życia mają służyć promowaniu tych dobrych wzorców. – Mają one pokazywać, jak dobre pomysły można wcielać w życie – mówi Marek Plotzke z Fundacji Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia.

Laureaci nagród często podkreślają, że same nominacje były dla nich zaskoczeniem oraz, że to bardzo istotne, w jaki sposób Fundacja honoruje instytucje i osoby, które odważnie opowiadają się za wartością życia. Dziennikarz Krzysztof Ziemiec, laureat plebiscytu Telekamery w kategorii prezenter informacji, przyznaje, że nie spodziewał się Tulipanów      – Dopiero dotarło do mnie, czym ta nagroda na prawdę jest, kiedy zszedłem ze sceny i zacząłem rozmawiać z kilkoma różnymi osobami, większości znajomymi, którzy uświadomili mi, że ta moja postawa życiowa w ciągu tamtych kilku miesięcy po moim wypadku, była dla wielu osób dobrym przykładem, nadzieją, że warto iść pod prąd, że warto się poświęcać dla innych.
Nagrody zostaną przyznawane w czterech kategoriach:
•    Dziennikarz – celem nagrody jest promocja ludzi mediów, którzy w swojej działalności promują wartości związane z życiem rodzinnym.
•    Dzieło kultury – przyznawana za najlepsze przejawy artystycznej działalności, które podkreślają znaczenie rodziny w życiu osobowym i społecznym człowieka.
•    Inicjatywa społeczna – za inicjatywy, które budują wspólnotę przez odwoływanie się do istniejących więzi rodzinnych bądź tworzą instytucje wzmacniające życie rodzinne.
•    Samorząd przyjazny rodzinie – ma promować inicjatywy oraz rozwiązania prawne, które wzmacniają rolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej oraz zachęcają do postaw prorodzinnych.

A to już wiesz?  Wielkanoc - Święto Życia a nie tycia

Zgłoszenia:

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: http://www.dzienzycia.pl/tulipany

Zgłoszenia w terminie do 1 marca 2012 r. wysyłamy na adres:
Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia
ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa

bądź

email: [email protected]

Do Państwa dyspozycji posiadamy również materiały dźwiękowe. Do pobrania w naszym biurze prasowym.

*********
Narodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem – rola życia”, „Razem na zawsze” i „Jestem mamą – to moja kariera”.

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Więcej informacji na www.ndz.org.pl

Źródło Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy