Inicjatywy dla Życia i Rodziny

„Rodzina ma głos!” – prezentacja kandydatów przyjaznych rodzinie w Toruniu

W Toruniu odbyło się kolejne spotkanie regionalne kampanii „Rodzina ma głos!”, podczas którego miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatów Kandydatów Przyjaznych Rodzinie. Otrzymało je 34 osoby. Każdy certyfikowany zobowiązał się do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Lista kandydatów prorodzinnych będzie dostępna na stronie kampanii

W Toruniu odbyło się kolejne spotkanie regionalne kampanii „Rodzina ma głos!”, podczas którego miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatów Kandydatów Przyjaznych Rodzinie. Otrzymało je 34 osoby. Każdy certyfikowany zobowiązał się do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Lista kandydatów prorodzinnych będzie dostępna na stronie kampanii www.rodzinamaglos.pl.

Kampania „Rodzina ma głos!” stopniowo poszerza swój zasięg. Spotkania regionalne odbyły się już we Wrocławiu, Opolu, Łodzi i Olsztynie. 20 października br. dotarła również do Torunia. Podczas spotkania przedstawiona została geneza, idea i założenia kampanii. Dodatkowo była to okazja do przyznania kandydatom na samorządowców Certyfikatów Kandydatów Przyjaznych Rodzinie. Do wyróżnionych osób należą między innymi:

  • Marek Gralik – kandydat na prezydenta Bydgoszczy (PiS),
  • Edward Hartwich – kandydat z Bydgoszczy do sejmiku wojewódzkiego (PO)
  • Piotr Grążawski – kandydat na prezydenta Brodnicy (PiS),
  • Przemysław Przybylski – kandydat z Torunia do sejmiku wojewódzkiego (PiS),
  • Leszek Latosiński – kandydat na radnego Bydgoszczy (KWW Porozumienie Dombrowicza),
  • Michał Jakubaszek – kandydat na radnego Torunia (PiS),
  • Agnieszka Banaszewska – kandydat na radną Włocławka (KW Stow. Włocławek Ponad Podziałami).

Kampania „Rodzina ma głos!” pokazała mi bardzo ważną rzecz – ludzie zaczynają się aktywizować. Dotąd nie myśleli o samorządzie w ten sposób, że kandydatów należy najpierw poznać, potem dopilnować jak sprawują swoją funkcję. Zaczyna to do nas powoli docierać. Ludzie to odkrywają” – Waldemar Furmanek, pełnomocnik wojewódzki kampanii „Rodzina ma głos!”.

(…) Logo „Rodzina ma głos!” to znak, który ma nas wyróżniać. Przyjęcie certyfikatu to dla nas niesamowite zobowiązanie, które świadomie przyjmujemy na siebie. W Bydgoszczy z jednej strony robione są dobre rzeczy, jak karta rodziny, z drugiej jednak strony samorząd przymyka oczy na takie wydarzenia jak spektakl „Golgota picnic”. Chodzi o to, żeby być spójnym wewnętrznie. Nie może być dysonansu w działaniach samorządu” – Marek Gralik, kandydat na prezydenta Bydgoszczy.

A to już wiesz?  Wyróżnij dbających o rodzinę

Jaki jest cel kampanii?

Kampania „Rodzina ma głos!”, ma zachęcić Polaków do świadomego oddania głosu, podczas listopadowych wyborów samorządowych, na kandydatów, którzy z pełnym zaangażowaniem będą pracować na rzecz rodzin, przestrzegając zasad spisanych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Funkcją tego dokumentu jest wskazanie przyszłym samorządowcom kierunku sprawowania władzy, pomoc wyborcom we właściwym wyborze kandydatów oraz informacja dla nich, czego w przyszłości mogą i powinni oczekiwać od swoich reprezentantów.

Jak to wygląda w praktyce?

Kandydaci wybierani są przez pełnomocników i środowiska lokalne, które już wcześniej angażowały się w Marsze dla Życia i Rodziny organizowane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w ponad 120 miastach. Działania kandydatów wybranych na samorządowców będą monitorowane po wyborach. Akcja jest kampanią społeczną, angażującą zwykłych obywateli, czyniąc ich stróżami poczynań w ich własnych wspólnotach lokalnych.

Dlaczego rodzina?

Rodzina jest naturalnym i najlepszym miejscem wychowywania dzieci, ponieważ w niej dziecko nabywa pierwsze umiejętności i uczy się postaw życiowych opartych na wartościach. Rodzina jest oparciem dla jej członków i tym samym gwarancją ładu społecznego. Dlatego tak ważne jest, by miała odpowiednie zaplecze ekonomiczne, prawne i kulturalne, zapewniające jej normalną egzystencję oraz służące jej rozwojowi.

„Rodzina ma głos!”

Lista certyfikowanych kandydatów będzie dostępna na stronie www.rodzinamaglos.pl


dostarczył infoWire.pl

Źródło Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy